storm

SPEELT IN SEIZOEN 2021-2022


De Bibliotheek van Alexandrië, smeltkroes van culturen en tradities; studiecentrum en ontmoetingsplek. Naar alle windstreken, van Spanje tot India, werden opkopers gestuurd die zo veel mogelijk onbekende boeken moesten trachten te verwerven. Op een muur van deze materiële bewaarplaats van het collectief geheugen stond een inscriptie: Plaats voor genezing van de ziel.

 

In ‘STORM’ verbeelden gesproken teksten en liedteksten de kennis van de wereld, in al zijn tegenstrijdigheid, onvolledigheid en onvolmaaktheid. Het onvolkomen woord roept tegenwoordig evenzeer associaties op met ‘fake’ als met onbetwijfelbare kennis. Voor de oude Grieken speelden de Muzen een belangrijke rol in de verwerving van kennis: wetenschap werd verbonden met kunst. Staan kunst en kennis samen garant voor genezing van de ziel in een tijd van alternatieve waarheden?

 

Calliope Tsoupaki, ‘componist des vaderlands’ deelt met de choreografen een voorliefde voor oude én hedendaagse muziek. Haar bekendste werk, het oratorium St. Luke’s Passion, combineert de contrasterende werelden van de West-Europese eigentijdse klassieke muziek en de Byzantijnse muziek van Oost-Europa. Ze componeerde ruim 100 werken in vele genres, waarbij ze vaak kiest voor bijzondere instrumenten, zoals de qanûn, ney, kemençe, draailier, viola da gamba en panfluit. 

“Als je vermoedt dat er meer is of moet zijn in het

ondermaanse, dan ervaar je dat lijfelijk in het theater, bij ons, bij ‘Storm’.”

Harijono Roebana

Concept en choreografie: Andrea Leine, Harijono Roebana

Compositie: Calliope Tsoupaki

Dans: Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Kris Mohammed Adem, Andrea Pisano, Timon de Ridder e.a.

Musici: muziekensemble met 4 musici

Toneelbeeld: Andrea Leine, Harijono Roebana en Jeroen Smith

Dans   |    Maart tot en met mei 2022    |   Midden-, grote zaal

de pers

“Prachtige zang die ons leidt, ook als het donker is. Uit alle richtingen komen stemmen, luit, elektrische gitaar, eigentijdse dans en achttiende-eeuwse gestiek samen.”

– Parool

 

“(…) Solas, een speelse samensmelting van live muziek, zang, dans en gesproken tekst, in alles één

troostrijk gebaar.”

– Volkskrant