over LeineRoebana


LeineRoebana veroverde met haar unieke, eigenzinnige danstaal en werkwijze een geheel eigen plaats

in de Nederlandse en internationale danswereld. Dans wordt voor hen steeds meer een ontmoetingsplek met mensen van verschillende achtergronden, culturen en disciplines. Zo verbonden ze in hun succesvolle producties GhostTrack en LIGHT hedendaagse dans met gamelanmuziek uit Indonesië.

 

De LeineRoebana-dansers weten, met hun ongeëvenaarde fysieke beheersing, het publiek recht in het hart te raken. Hoe vreemd of complex de bewegingscoördinaties soms ook zijn in de gelaagde voorstellingen van dans, muziek, tekst en vormgeving.

 

Muziek heeft een gelijkwaardige plaats in het werk van choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana. Altijd moet er iets veroverd worden in het samengaan van dans en muziek. Zowel het hoorbare als het zichtbare van dansers en musici maakt onderdeel uit van een cross disciplinaire choreografie. Samen vormen ze één geheel. Eén adem. Een verandering in de dans heeft gevolgen voor de muziek en omgekeerd. Een muzikale gedachte zet zich voort in beweging. De musici bewegen, zingen en spreken. Een dansthema wordt muziek.