The Greenhouse Dances

SPEELT IN SEIZOEN 2020-2021


Een genadeloze estafette voert vijf dansers weg van hun beginpunt. Onophoudelijk bemonsteren zij hun stappen. Als bewegingen die vorm en richting geven aan het veld van betekenis. Een vurig lichamelijk pleidooi voor verlangen, voorbij schuld en afkeer.

 

Concept, vorm, choreografie en danstechniek zijn allemaal secundair aan die ene aandrift; de dans die zich onvermijdelijk opdringt en aan het lichaam openbaart. Die het alledaagse doet wankelen. In potentie bij iedereen. Naast muziek vormen ook de kostuums een belangrijk element,

de wijze waarop we ons lichaam in al haar trots en schaamte onthullen en verhullen.

 

Het theater van de dans heeft haar eigen middelen om het levensraadsel bij de staart te vatten. Dans heeft geen verhaal of concept nodig. Strak bemeten bewegingen, bochtig, direct, het lichaam pront en uitdagend. Vastberaden en consequent in haar acties, dan weer zacht, weifelend

en kwetsbaar. De ruimte bezwangerend met associaties. De tijd als scherprechter van de waarheid. 

“Het theater biedt ons en het publiek een zoektocht waarbij je nooit weet waar

je uitkomt. Een proeftuin voor omdenken en verandering?“

Andrea Leine

Concept en choreografie: Andrea Leine, Harijono Roebana

Dans: Uri Eugenio, Luana van Eekeren, Andrea Pisano en Timon de Ridder e.a.

 

Toneelbeeld: Andrea Leine, Harijono Roebana en Jeroen Smith.

de pers

“Muziek, dans, vormgeving, binnen en buiten, transparantie. Als ergens de schotten wegvallen dan is het wel hier in het bos.”

– Theaterkrant

 

“For a quarter of a century, the choreographic duo of Andrea Leine and Harijono Roebana has been at the forefront of the Dutch modern dance scene.”

– Dance Europe